انواع تاورکرین بر اساس ظرفیت

 • تاور کرین 2 تن
 • تاور کرین 12 تن
 • تاور کرین 4 تن
 • تاور کرین 16 تن
 • تاور کرین 6 تن
 • تاورکرین 20 تن
 • تاور کرین 8 تن
 • تاور کرین 25
 • تاور کرین 10 تن

انواع تاور کرین بر اساس عملکرد

 • تاور کرین ثابت (استاتیک)
 • تاور کرین متحرک (ریلی)
 • تاور کرین با بازوی متحرک (لافینگ)
 • بیشتر بدانید...